Iz samostana u Fojnici

 

Piše Sandra BILETIĆ, Arhiv BiH

Matične knjige izvorno su javni dokumenti kojima se dokazuju rođenje, vjenčanje i smrt. Kao pouzdan izvor s pravnom snagom matice sadrže podatke o natalitetu, mortalitetu, migracijskim kretanjima, imovinskoj, socijalnoj i konfesionalnoj strukturi naroda, kao i podatke o prosječnom životnom vijeku, smrtnosti i etničkom sastavu stanovništva. Jezik na kojemu su pisane Matične knjige u arhivu samostana u Fojnici najčešće je latinski i narodni (hrvatski). Pismo je pretežito latinica, međutim u knjigama, onim starijim se nalaze i upisi bosanicom ili bosančicom.

Pitanje vođenja suvremenih matičnih knjiga uređeno je na Tridentskom koncilu, održanom s prekidima od 1545 do 1563. godine. U ljeto 1563. godine prihvaćen je propis koji je obvezao župnike na vođenje matica vjenčanih i matica krštenih. U ljeto 1614. godine papa Pavao V. izdao je Rimski obrednik, u kojem je propisano i vođenje matica umrlih, tako da u Katoličkoj crkvi imamo sljedeće evidencije o vjernicima: Matična knjiga krštenih (lat. Liber baptisatorum); Matična knjiga vjenčanih (lat. Liber copulatorum); Matična knjiga umrlih (lat. Liber defunctuorum); Matična knjiga krizmanih (lat. Liber confirmatorum); Matična knjiga porodica / Stanje duša  (lat. Liber status animarum).

Kada su se počele voditi prve crkvene matične knjige na području Bosne i Hercegovine, nemoguće je sa sigurnošću utvrditi, međutim ako je zaključivati na temelju sačuvanih matica, onda se može kazati da je to bilo dosta rano, vjerojatno odmah nakon 1614. godine jer nalazimo podatak da najstarija među njima i uopće u Bosni jest ona iz Samostana Kraljeva Sutjeska od 1641. do 1727. godine. To je mali podebeli kodeks, veličine 20,5 x 15 od 560 stranica, napisan bosanicom s nekim usputnim bilješkama, dok najstarije sačuvane matične knjige samostana u Fojnici potječu iz 1728. godine (župe Ivanjska i Rama) i 1750. godine (župa Fojnica), a samostana u Kreševu iz 1765. godine.

Treba se uzeti u obzir i činjenica da su mnoge matične knjige nestale ili uništene u ratovima i požarima, a prijepisi sačuvanih još nisu bili dovršeni. „Dana 10. travnja 1664. godine na Veliki Četvrtak došlo je do požara u Fojnici kada je izgorjela i crkva i samostan. Sa njima izgoriše nebrojena stara pisma, bogata knjižnica i druge dragocjenosti, a tu štetu gorko osjeti cijela redodržava, dapače i samo kršćanstvo ovih strana, buduć je fojnički samostan bio glava redodržave i svima utočište.“ (Fra Mijo Batinić, „Franjevački samostan u Fojnici od stoljeća 14. do 20, Zagreb 1913, str. 54;)..

Na našem području u 18. i 19. stoljeću vjerske matične knjige služile su i kao državna evidencija, naročito za vrijeme vladavine Austrougarske kada se u Katoličkoj crkvi matice počinju voditi u obliku rubrika, umjesto dotadašnjih opisnih bilježenja. Poslije stvaranja prve Jugoslavije, pitanje vođenja matičnih knjiga nije bilo regulirano posebnim zakonom sve do 1946. godine, kada je donešen Zakon o državnim matičnim knjigama („Službeni list FNRJ” br.29/46). Ovim zakonom iz 1946. godine crkvenim matičnim knjigama je priznat status javnih isprava. No, tim zakonom je odlučeno i o izuzimanju crkvenih matica iz župnih ureda radi uvida i prijepisa, koje su od tada vodili posebni činovnici/matičari pri mjesnim odborima u državne matične knjige. „Također je bilo zabranjeno krštenje djece ili pogreb obaviti prije nego se podaci o rođenom ili umrlom unesu u državne matične knjige. Predstavnici državnih i crkvenih vlasti različito su tumačili navedeni zakon, što je dovodilo do problema u provedbi Zakona te vrlo čestih kažnjavanja svećenika, pa čak i retroaktivno. To je izazvalo protivljenje i prosvjede crkvenih vlasti, pa su navedene odredbe ukinute Krivičnim zakonom u srpnju 1951., te su se od tada krštenja ili pogrebi mogli obaviti i prije nego se rođenje ili smrt prijave državnomu matičaru. No problem povrata oduzetih matičnih knjiga time nije riješen te su se sporenja u vezi s tim nastavila i sljedećih godina“. (M. Akmadža, Oduzimanje crkvenih matičnih knjiga u Hrvatskoj u vrijeme komunizma, Croatica Christiana Periodica, 2008, str. 103-122).

Kasnijim dopunama i izmjenama navedenog Zakona u periodu od 1946. do 1990. godine, došlo se do najnovijeg zakona o matičnim knjigama FBiH ("Službene novine FBiH" broj 37/12), a Pravilnik o crkvenim maticama i drugim uredskim knjigama, odobren je na zasjedanju Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, 14. srpnja 1999. godine Banjoj Luci i stupio je na snagu, 1. siječnja 2000. godine.

MATICE KRŠTENIH I MATICE UMRLIH  KOJE SE ČUVAJU U ARHIVU SAMOSTANA U FOJNICI

 

Kad smo skenirali sve matice u fojničkom arhivu, onda smo napravili popis matica Krštenih i Umrlih samo župe Fojnica. U ove matice upisivani su i katolici iz Busovače, Brestovskog, Gromiljaka i Fojnice, pa smo statistiku obradili od godine 1888. kad se župa Fojnica  stabilizirala u današnjim granicama, do 2017. To je vrijeme od 130 godina. Kao što se vidi Matica umrlih sačuvana je od 1750., a Matica krštenih od 1776. godine.

Raspon godina

Matica krštenih

1776. – 2017.

Matice umrlih 

1750. – 2017.

Napomena

Od čega je bolovao i/ili umro

Popis bolesti

1750

 

39

 

1751.

 

7

 

1752.

 

34

 

1753.

 

16

 

1754.

 

10

 

1755.

 

22

 

1756.

 

17

 

1757.

 

18

 

1758.

 

48

 

1758.

 

30

 

1760.

 

10

 

1761.

 

30

 

1762.

 

27

 

1763.

 

55

 

1764.

 

168

 

1765.

 

64

 

1766.

 

22

 

1767.

 

73

 

1768.

 

50

 

1769.

 

36

 

1770.

 

33

 

1771.

 

53

 

1772.

 

54

 

1773.

 

52

 

1774.

 

31

 

1775.

 

34

 

1776.

58

59

 

1777.

97

12

 

1778.

61

17

 

1779.

72

30

 

1780.

98

28

 

1781.

83

50

 

1782.

81

184

 

1783.

51

335

 

1784.

77

11

 

1785.

85

21

 

1786.

79

23

 

1787.

95

21

 

1788.

76

77

 

1789.

91

26

 

1790.

82

34

 

1791.

96

20

 

1792.

102

33

 

1793.

118

54

 

1794.

99

53

 

1795.

71

13

 

1796.

71

89

 

1979. 

112

26

 

1798.

127

 

24

 

1799.

70

13

 

1800.

119

45

 

1801.

102

13

 

1802.

110

37

 

1803.

80

74

 

1804.

60

61

 

1805.

84

38

 

1806.

104

32

 

1807.

99

56

 

1808.

86

27

 

1809.

108

65

 

1810.

103

54

 

1811.

100

120

 

1812.

94

53

 

1813.

132

58

 

1814.

82

162

 

1815.

33

103

 

1815.-

1817.

206

630

Popis umrlih počinje sa 1816. godinom, kasnije su upisana  naknadno imena i iz drugih godina, npr. 1815., 1816., i 1817.  Konačnim zbirom ove tri godine došli smo do broj 630 umrlih. Prema  literaturi u periodu od 1814. – 1818. godine vladala je epidemija kuge na ovim prostorima.

1818.

113

273

I u ovu godinu su naknadno upisivana imena iz 1816. i 1817. godine te ih ukupno ima 273.

1819.

116

28

 

1820.

130

38

 

1821.

131

9

Nedovršen popis. Nastaje razmak u godinama jer naredna matica počinje od 1826. Godine

1822.

113

 

 

1823.

127

 

 

1824.

146

 

 

1825.

128

 

 

1826.

139

18

 

1827.

148

14

 

1828.

159

80

 

1829.

113

130

 

1830.

151

92

Dio krštenih naknadno upisani u 1831 pa su tu i ubrojani.

1831.

134

61

 

1832.

139

65

 

1833.

125

68

 

1834.

130

97

 

1835.

159

59

 

1836.

167

136

 

1837.

128

49

 

1838.

155

67

 

1839.

148

53

 

1840.

149

82

 

1841.

153

57

 

1842.

181

78

 

1843.

147

96

 

1844.

181

82

 

1845.

160

76

 

1846.

185

51

 

1847.

171

72

 

1848.

164

92

 

1849.

212

66

 

1850.

177

95

 

1851.

96

66

 

1852.

120

104

 

1853.

113

69

 

1854.

108

45

 

1855.

96

84

 

1856.

96

81

 

1857.

138

106

 

1858.

117

57

 

1859.

101

56

 

1860.

110

56

 

1861.

100

64

 

1862.

96

72

 

1863.

103

81

 

1864.

139

62

 

1865.

88

57

 

1866.

117

68

 

1867.

114

70

 

1868.

93

98

 

1869.

110

69

 

1870.

135

61

 

1871.

112

95

 

1872.

116

78

 

1873.

116

49

 

1874.

113

52

 

1875.

82

57

 

1876.

114

66

 

1877.

86

91

 

1878.

110

55

 

1879.

116

41

 

1880.

99

38

 

1881.

121

62

 

1882.

102

105

 

1883.

146

89

 

1884.

112

98

Slabost,  kašalj, starost, vatra, srdobolja, nepoznato, poslije poroda, dječija bolest

1885.

154

68

Kap, striljavica, kašalj, starost, poslije poroda, suha bolest, nemoć, zubobolja, sandžija, srdobolja

1886.

140

102

Prehlada, sandžija, striljavicam kašaljm poslije poroda, ognjić, debela nemoć, tisika, sipnja, zubobolja, starost, utapanje, kostobolja, od plača, padavica, micina, gronjača

1887.

155

71

Sandžijam stirljevica, zaduha, male ospice, suha bolest, kašalj, upala pluća, poganica, srdobolja, tisika, kap, gronjača, micina, kostobolja, upala mozga, staračka nemoć, sušica, oganj – tifus, debela bolest, crni prišt

1888.

126

79

Kašalj, tifus, sanddžija, zaduha, kostobolja, srdobolja, suha bolest, vrućica, zubobolja, gronjača, kolike, sušica, debela bolest, prehlada, nemoć, zgrčenost, dječija bolest, napon, padavica, od poroda, poganac

1889.

159

86

Od poroda, zubobolja, nedonošće, suha bolest, dječija slabost, nazeba, starost, kašalj, zaduha, poganac, vrućica, padavica (pak se u vodi utušio), primelo ga na Zec planini

1890,

125

115

Kašalj, vatra, slabost, starost, oganj- tifus, od poroda, influenca (gripa), suha bolest, poganica, prijeka smrt, zaduha, goropaština – padavica), zubna bolest, kap, crni prišt, ognjica

1891.

154

74

Oganj, suha bolest, starost, slabost, ospice, nesretni slučaj, vrućica, sandžija, porod, lijavicaa, ubijen

1892.

134

101

Porodiljska groznica, srdobolja, ognjica, slabost, suha bolest, rak rana na nosu (cancer), konj ga ubio, slabost, kašalj, vodena bolest, oganj – tifus, napola lud bio – utopio se, ospice, starost, grčevitost svih udova, pao s tavana  

1893.

172

78

Kašalj, od poroda, slabost, pogančina, vrućica, starost, sanžija, vodobolja, oganj, goropašćina – padavica, kostobolja, upala mozga,srdobolja, rak rana na želucu

1894.

143

104

Starost, lijavica, pritisak, sušica, zubobolja, goropaščina, kašalj, slabost, trenjak, srdobolja, slabost, grlobolja, difterija, gronjača, poganac 

1895.

146

75

Grlobolja, kašalj, starost, vatra, pritisak, gronjača, pri porodu, tifus – oganj, sušica, oteklost, prehlada, vodobolja, proljev, zubobolja, srdobolja, sipnja, zaduha, kostobolja, rak

1896.

146

112

Upala mozga, groznica, gronjača, micina, zubobolja, tifus, pri porodu, sušica, žutica, kašalj, kap, stislo u grlu, pritisak, dječija bolest, sandžija, starost, grlobolja, srdobolja, zaduha, krvotočje, dizenterija, padavica, od želučane bolesti, rak

1897.

153

115

Debela nemoć, sandžija, ognjica, sušica, gronjača, zaduha, grlobolja, kuzomak, vrućica, kašalj, oganj, kap, slabost, uboj na leđima, nesretan slučaj na Zahoru, pri porodu

1898.

147

26

Slabost,  kašalj, starost, vatra, srdobolja, nepoznato, poslije poroda, dječija bolest, tifus, sandžija, od želuca, trbušna bolest,  bolest zubi, kap, sušica, 

1899.

135

81

Vatra, kraste, kuzamak, grlobolja, tifus, gronjača, kap, starost, reumatizam, suha bolest, nemoć, zubobolja, sandžija, srdobolja

1900.

144

80

Ubijen iz puške, kašalj i suha, sandžija, sušica, tifus, dječija bolest, polukap, gronjača, vrućica,  vodena bolest, poslije poroda, upala pluća, gronjača, poganac, srdobolja, proljev, zubna bolest, 

1901.

134

117

Ubilo ga drvo na mjestu, sušica, kašalj, vodena bolest, prehlada, ubio ga suk, tifus, sandžija, zaduha, vatra, trbušna bolest, glavobolja, debela, padavica, starost, iza poroda, kuzamak, upala pluća, otrovanje krvi od uboda zmijske kosti, upala i drob razbila, opeklo se, tišika, kržljavost, pritisak, oteklost,  od uboda noža, ludost

1902.

155

108

Zaduha, gronjača, uzetost, vatrica, tišika, tifus, utopilo se,  slabost, nemoć, slabost i nemoć, kašalj, zaduha, vodena bolest, živina, sušica, debela, glavobolja, dječija bolest, glavobolja, vrat slomio, kržljavost, ognjica, upala pluća, tišika, pritisak i oganj, 

1903.

153

89

Prehlada, kašalj, naglo ga trbuh zabolio, slabost, debela, starost, vatra, padavica, sušica, upala pluća, kap, ufaćenost, izgorilo, oganj, od porođaja utušilo se u Dragači, vodena bolest, sušica, kola ga prigazila i tifus, sandžija, isprebijan od Turaka, staračka nemoć, gronjača, debela.

1904.

135

122

Sušica, gronjača, iza poroda, tifus, vatra, sandžija, dječija bolest, zaduha, staračka nemoć, debela bolest, prehlada, sandžija, krzamak, slabost, vatra, prosobolja, upala pluća, poganac, većinom djeca od krzamaka

1905.

145

92

Slabost, kašalj, vrućica, upala pluća, iza poroda, sušica, od opeklina u vrućoj vodi, dječija bolest, muke iz poroda, nahlada, ubilo ga drvo , starost, tišika, oganj,sandžija, ubio ga drugi kamenom, zaduha, pukla mu srčana žila, otrovanje krvi, proboden nožem, iza poroda,  

1906.

158

83

Zaduha, slabost, kašalj, uzetost tijela i maloumnost, starost, iza poroda, ufaćenost, gronjača, vatra, zubna bolest, gronjača, srdobolja, krv je zakužila, klonulost cijelog tijela kroz više godina, kašalj, dječija bolest, pritisak, vodena bolest, suha, sušica,  debela – vodena, oganj, prehlada, staračka  slabost, 

 

 

1907.

135

74

Slabost, zaduha, starost, vatra, tišika, suha, dječinja, zatvor, prehlada,  vodena bolest, kap, slabost od poroda, oganj, ubijen u glavu, srdobolja, sušica, trbobolja, grlobolja, bubrezi

1908.

155

90

Naglo, bolest srca, grčevi, zaduha, starost, upala mozga, srdobolja, groznica, iza poroda, sušica, vodena bolest, bolest očiju, zbog goropašćine utopio se u vodi, otok, prehlada, ospice, tišika, nedonošće, kap, slabost, kašalj, grlobolja, zubobolja, vatra, uzetost tijela, 

1909.

163

107

Slabost, vatra, iza mučnog poroda, starost, kašalj, gronjača, zaduha, dječinja, suha, oganj, sušica, proboden nožem, vodena bolest, prsobolja, tišika, utopio se – padavica, ubijena, krzamak, malaria, tifus, od noge

1910.

142

91

Slabost, kašalj, vatra, iza porođaja, pritisak, zaduha, prehlada, otrovanje krvi,  sandžija, unesrećen,  slabost, uboden nožem, priplakalo, proljev, kap, srdobolja, suha

1911.

129

96

Starost, sipnja, vatra, trbobolja, kašalj, sandžija, prehlada, suha, poganac, upala pluća, iza poroda, sušica, tifus, utopio se, vodena bolest, zubobolja, bol u glavi, pritisak, 

1912.

185

57

Kašalj, starost, utopio se, slabost, sušica, porod, zaduha, vodena bolest, pritisak, 

1913.

135

74

Umorstvo (od sebe ili drugog ne zna se), bolest hrpta, iza poroda, slabost, sušica, kašalj, gronjača, krzamak, tifus, šarlah, rak rana na licu, prehlada, sušica, od uboja, naglo

1914.

149

103

Šarlah, upala pluća, slabost, zubna bolest, gronjača, tifus, nutarnja bolest, upala porebrice, klonulost srca, upad s konja, groznica, zaduha, micina – rak, sušica, srdobolja, 

1915.

112

113

Porod, vodena bolest, zaduha, slabost, starost, groznica, tifus, nedonošće, grčevi, sušica, zatvor, porod, tifus i debela, krzamak, žutica, proljev, srdobolja, samoubojstvo, upala pluća,  grlobolja, ognjica, 

1916.

71

95

Vodena bolest, kašalj, krzamak, zubna bol, polukap, iza poroda, sušica, pritisak, starost, srdobolja, želučana bolest, tifus, oganj, prehlada, zaduha, grčevi

1917.

91

55

Tifus, sušica, kašalj, starost, zaduha, pritisak, vatra, micina, od noge, padavica, trbobolja, sipnja, iza poroda, malarija, vodena bolest, upala pluća, proljev, kap

1918.

81

173

Tuberkuloza,  meningitis, Tifus, sušica, kašalj, starost, zaduha, pritisak, bljuvanje,  padavica, trbobolja, iza poroda, malarija, vodena bolest, upala pluća, proljev, kap, otisko se niz prćinu i istu noć umro, pao s bukve na glavu, španjolska bolest, ranjen u ratu, 

1919.

102

95

Španjolska bolest, tifus, iza poroda, starost, iz puške, sandžija, polukap, sušica, kašalj, upala pluća, kašalj, rak rana, krstobolja, gronjača, debela, ubio ga rođeni brat u pijanstvu, glavobolja, u kući našli mrtvu

1920.

171

69

Slabost, vodena bolest, otok u nogama, sušica, tifus, sandžija, kašalj, debela, ubijen, pritisak, sušica, iza porođaja, utušio se, glavobolja, slabost, glavobolja, neoprezno ubila se iz puške, proljev,  ubio se iz puške neoprezno, nedonošćad, dječija bolest, 

1921.

139

61

Zaduha, sandžija, tifus, našli ga mrtva, slabost, vatrica, kašalj, braneći drugog proboden od ovog kog je branio, zaduha, prehlada, vodena bolest, proljev, starost, kašalj, 

1922.

142

69

Kašalj, slabost, difterija, upala pluća, otrovanje krvi, prehlada, sušica, iza porođaja, zaduha, zabasalo u provalinu i našli ga mrtva, vodena bolest, vatra, kašalj, šarlah, našli ga mrtva na putu, proljev, 

1923.

154

54

Kašalj, debela, prehlada, vatra, starost, slabost, suha, iza porođaja, ubijen, proljev, nenadano mu pozlilo, ubijen, sandžija, vodena bolest, kašalj, zubi, proljev, ubilo ga, crni prišt, 

1924.

148

64

Prehlada, vodena bolest, sušica, starost, zubobolja, 5 godina ležala, upala mozga i pluća, sušica, prehlada, iza porođaja, zaduha, proljev, glavobolja, nastradao, tifus, krzamak, iza porođaja, poganac u trbuhu, kašalj

1925.

166

72

Proljev, micina, vodena bolest, kašalj, vatra, starost, naglo, iza poroda, nedonošće, grlobolja, krupica, upala mozga, zubobolja, sušica, spržilo se, oganj, pao s ćuprije

1926.

149

66

Kašalj, trbobolja, suha, proljev, starost, vatra, iza poroda, rak rana, upala crijeva, ubila ga bukva, krzamak, kap, ubilo ga dijete iz puške, slabost, iza poroda, vuk ga ubio u Tračinu, poginuo pod kolima, 

1927.

159

76

Iza poroda, starost, slabost, vodena bolest, izgorilo, naglo, vatra, zaduha, sušica, sprženo, bubrežna bolest, ubijen od drveta, ospice, upala pluća, rak, kap, 

1928.

140

76

Nutarnja bolest, starost, vatra, sušica, prehlada, slabost, iza porođaja, upala pluća, tifus, vodena bolest, kašalj

1929.

154

87

Bubrežna bolest, porod, upala pluća, sušica, zaduha, vodena bolest, suha, slabost, gripa, kašalj, starost, krzamak, sušica, dizenterija, španjolska bolest, vatra

1930.

159

63

Slabost, bubrežna bolest, crijevni katar, srčana bolest, upala pluća, kašalj, sifilistična tuberkuloza, prehlada, od ujeda zmije, staračka slabost, gripa, nemoć, krzamak, 

1931.

152

73

Upala pluća, kašalj, slabost, gripa, vodena, porođaj, nerazvijenost, kožna bolest, čirevi, sušica, vatra, gročina, srčana, sandžija, srdobolja, TBC, operacija u porođaju, zaduha, proljev, velika prehlada, otok,  staračka nemoć

1932.

157

67

Starost, vodena bolest, krzamak, u porođaju, sandžija, nepoznata bolest, vatra, kašalj, upala pluća, zatvor, sušica, priplakalo, spolna zaraza, tifus

1933.

153

69

Slabost, nutarnja bolest, otrovanje krvi od rane, nepoznato, vatra, suha, staračka, kap, prehlada, srčana, u porodu, nagla smrt, zaduha, kašalj, bolest želuca, žutica, hripavac

1934.

164

55

Slabost, rak, iza poroda, staračka, kašalj, samoubojstvo vješanjem, bubrežna bolest, nerazvijeno, kap, slabost, prehlada, krzamak, vodena bolest, kostobolja, ubilo ga drvo, otrovanje krvi, grlobolja, utopili se u rijeci, od posljedica opekotina

1935.

137

47

Staračka, vodena, ubijen, prehlada, sušica, kašalj, upala pluća, zaduha, grčevi, upala materice, čir na dvanaestercu, srdobolja, proljev, nerazvijenost

1936.

178

73

Prehlada, bolest želuca, slabost srca, naglo umrli rudari – zasuti kamenjem u rudniku, proljev, gripa, čir u materici, nedonošće, čir u želucu, upala porebrice, pjegavi tifus, veliki kašalj, upala mozga, teklo mu kroz uši, bubrežna bolest, čir u grlu, šećerna bolest

1937.

191

80

Slabost želuca, upala mjehura, difterija,  upala pluća, vrućica, kašalj, srdobolja, starost, šarlah, vodena bolest, prehlada, starost, proljev, nakon teškog poroda, krzamak, bolest želuca, ugušen otrovnim plinom u rudniku, trbušni tifus, utušio se u vodi, prehlada, nerazvijeno, rak u želucu, 

1938.

181

79

Srčana kap, prehlada, starost, kašalj, upala mozga, upala pluća, krzamak,  nemoć, vatra, ubio ju grom, upala mozga, slabokrvnost, bubrežna bolest, ranjen od žandara iz revolvera i nakon 25 dana umro u saraj. bolnici, objesio se, priplakalo, upala mozga, slaboumnost, 

1939.

168

54

Bubrežna bolest, kašalj, upala pluća, veliki kašalj, trbobolja, vatra, naglo, blizanke – nerazvijene, iza poroda, ženska bolest, utopio se, zaduha, poginuo pri šumskom radu u Zahoru, čir u stomaku, srčana bolest, vatra, upala žuči, dijabetes,  otrovan pićem – rakijom, kap, ubijen u tučnjavi, poginuo, 

1940.

183

64

Smrznuo se, prehlada, staračka nemoć, bubrežna bolest, zapaljenje pluća, samoubojstvo vješanjem, trbušna bolest, vatra, kašalj, sprženo, nepoznata bolest, rak u crijevima, izgorilo u vatri – padavica, veliki kašalj, sušica, groznica, zaduha, tuberkuloza

1941.

145

61

Prehlada, starost, sušica, TBC, trbušna bolest, upala pluća, fras, bubrežna bolest, gripa, meningitis, poginuo od nepoznatog ubice, utopio se, sandžija, vatra, iza porođaja, od ujeda zmije, naglo, živčana, proljev, rak na srcu, rak u stomaku, poginuo kod Pala, rahitis

1942.

141

69

Kašalj, prehlada, tifus, opekline, utopila se, bubrežna, sušenje mozga, uzetost, utopio se u rijeci, angina, pao iz tramvaja u Sarajevu, pogiuo od kamena koji se odronio s brda, srčana, bubrežna, kašalj, starost, TBC, poginuo u Krajini od partizana, nestao iza Drugog svjetskog rata, ubio ga balvan u šumi, slabost od poroda, pao s hrasta, priklan od komunista ili četnika kod Srednjeg, mandule, krvarenje, prehlada, rak, poginuo o partizana, poginuo od četničkog zelenog kadra, vatrica, čirevi, kap, katar na crijevima, upala pluća, influenca, tifus, od rana u borbi sa četinicima, kašalj, padavica, dječinja

1943.

154

97

Kašalj, starost, sibnja, zaduha, od zadobivenih rana u borbi protiv partizana, prehlada, upala mozga, upala pluća, poginuo od partizana, otrovanje krvi, tifus, poginuo od četnika, žutica, srčana kap, čir na stomaku, nesretni slučaj, uboj, pjegavac, otok,  utopi se u Savi, grlobolja, naglo, ubijen od partizana, poganac,  nerazvijeo, poginuo u Kiseljaku od bacača mina, polukap, nije imala majka mlijeka, strijeljan od partizana, TBC, ubijen od vojske na kućnom pragu, upala porebrice, bolest želuca, strijeljan od partizana, poginuo kod Dobrog polja, poginuli

1944.

119

101

Tifus, prehlada, staračka bolest, iza poroda, vodena bolest, bubrežna bolest, nemoć, rahitis, vatra, poginuo u borbi s partizanima, strijeljani od partizana na Pogorelici, srčana kap, nehotice ga ubio vojnik – drug puškom u Hadžićima, udaren od možđane kapi, strijeljani od partizana, ubijen iz samokresa, našli ga, pao s trešnje, poginuli kao domobrani, pogubljeni od partizana, padavica, poginuli za vrijeme engleskog bombardiranja, gronjača, ranjen u glavu puškom, 

1945.

131

110

Umrli od posljedica bombardiranja Fojnice, bubrežna bolest, staračka nemoć,  polukap, poginuo od ekspodirane granate, upala porebrice, kašalj, ugušeno od plakanja, prehlada, ubijeni od partizana po osudi, ubijeni od četnika, bubrežni kamenac, premotana crijeva, ubijena od nepoznatog zlikovca, vodena bolest, dizenterija, krzamak, srdobolja, ujela ga zmija, od bombe, tifus, upala mozga, crveni vjetar, pjegavac, 

1946.

132

145

Upala pluća, ubijen od partizana u bježanju, vatra, sušenje hrptenjača, trovanje krvi, pjegavac, trbušni tifus, čir na želucu, zaduha, srdobolja, zapetljaj crijeva, dizenterija, rikavac, proljev, kašalj, od zubi, strijeljan

1947.

151

55

Zapetljaj crijeva, srčana bolest, starost, upala pluća, iza poroda – krvarenje, upala pluća, vatra, upala mozga, TBC, objesila se, poginuo u borbi, bubrežna bolest, ubijen od četnika, vatra, 

1948.

154

58

Staračka nemoć, od vrele vode spržilo se, tifus, kap, zaduha, upala pluća, trovanje krvi, dizenterija, udarila ga struja, zaplet crijeva, upala mozga, kašalj, proljev, bruh, vodena bolest

1949.

164

70

Staračka slabost, upala pluća, prehlada, krzamak, proljev, prehlada, trbušna bolest, sandžija, otvorena kičma, želudac, srce, upala mozga, sušica, čir na stomaku, grčevi, poginuo u rudniku u Brezi, spržilo se, kap

1950.

173

72

Odmah iz rođenja, vodena bolest, prehlada, kap, zaduha, upala pluća, kašalj, katar na plućima, upala mozga, vatra, TBC, poginuo, rak, grlobolja, zarazna bolest, difterija, nastradao kod igre

1951.

159

45

Prehlada, starost, vatra, TBC, slabost, kašalj, upala pluća, nastradao kod igre – raznijela ga bomba, upala mozga, satrla ga stijena, rak rana, dizenterija, kod porođaja, mnogi čirevi po tijelu, 

1952.

174

60

Vodena bolest, zatrovanje, čir na stomaku, starost, zaduha, iza poroda, prehlada, bubrežna bolest, šarlah, upala mozga, srčana bolest, kap, TBC

1953.

193

59

Prehlada, upala pluća, poginuo na radu od sniježne lavine, šećer, gripa, starost, čir na stomaku, iza poroda, utopio se, povrede od eksploziva, srčana bolest, difterija

1954.

188

52

Starost, iza poroda, TBC, čir na stomaku,  poginuo na željezničkoj pruzi kod Visokog, ubijen u tuči, difterija, krzamak

1955.

153

45

Starost, difterija, utopio se, krzamak, upala pluća, vatra, samoubojstvo, TBC, nastradao u nesreći pri vršenju kamena, prehlada, proljev, kašalj, ubilo ga drvo, katar u plućima 

1956.

169

49

Kašalj, paraliza, srčana, upala pluća, bubrežna bolest, TBC, starost, rak, proljev, posljedice uboja na glavi, vatra, sepsa, nesretan slučaj u lovu, utušio se

1957.

173

39

Krzamak, prehlada, slabost srca, starost, krstobolja, upala pluća, upala mozga, rak, slabost, astma, čir, kašalj, poginuo, vatra

1958.

146

20

Bubrežna bolest, slabost, starost, kašalj, upala pluća, tumor, gangrena, sušica

1959.

154

39

TBC, starost, upala crijeva, astma, rak na materici, difterija, upala mozga, upala mandula, slabost živaca, hepatitis,  upala u rijeku prelazeći preko brvna, slabo srce, sušica u mozgu, utopio se, poginuo od udarca drvetom, padavica, povraćanje, 

1960.

161

40

čir, vatra, bolest srca, staračka bolest, TBC, gripa, šlagirana, astma, u rudniku mrkog uglja Breza zasula ga zemlja, upala pluća, kašalj, žutica, povišna temperatura, kamen u mjehuru 

1961.

151

33

Rak, vatra, ubio ih plin u rudniku uglja u Sloveniji, šlagirana, bubrežna, zaduha, utopio se, nedonošče,  poginuo u rudniku u Brezi, živčana bolest, 

1962.

167

39

Stomak, upala pluća, tumor, zaduha, kap, srčana bolest, groznica, poginuo u vatri, objesio se, TBC, čirevi, otrovan, proljev, izljev krvi, živčana bolest, starost 

1963.

180

33

poginuo u rudniku Breza, upala zglobova, polukap, utopila se – padavica, rak, proljev

1964.

144

39

Zaduha, kap, paraliza, TBC, gripa, tumor, staračka nemoć, upala pluća, auto ga pregazilo, sušica, vatra

1965.

140

26

Starost, srčana bolest, ubijena i bačena pod voz, kašalj, žuč, zaduha, grčevi, rak,  

1966.

150

33

Bolest stomaka, srčana bolest, čir, astma, TBC, ubijen u kafani Šćitovo, zaduha, upala pluća, krvni sudovi, kamenac u žuči, poginuo od eksplozije dinamita

1967.

159

20

Starost, srčana bolest, od posljedica vješanja – samoubojstvo od alkohola u ludilu, bubrezi, astma, kap, konj ga oborio, vatra, zaduha, rak materice, 

1968.

135

31

Polukap, rak, slabost, srca, vatra, tromboza, upala pluća, staračka bolest, satro ga motorom, bubrezi, objesio se, poginuo u saobraćajnoj nesreći, nađen ubijen, 

1969.

165

38

Prehlada, srce, rak, vatra, bubrezi, stomak, astma, starost, srce, isrpljenost, TBC, hepatitis, slabe kosti – slabo govorio, spondyilitis, gripa

1970.

130

33

Srce, jetra, astma, rak, sva otekla, šlagirana, staračka iscrpljenost, zgazio ga auto iz Sarajeva, bolest grla, rak na materici, objesio se, imala više bolesti, rak, leukemija, 

1971.

116

45

TBC, starost, srčana bolest, nenamjerno ubijen, nagla smrt, astma, izljev krvi u mozak, prometna nesreća, utopio se, plućna bolest, reuma, objesio se, poginuo na cesti, ubio ga grom s konjem, slabost, tumori, zaduha, 

1972.

104

46

Tumor, srce, rak, upala pluća, zaduha, žuč, zboden nožem, paraliza, starost, poginuo u traktoru, panj ga prisitnuo, poremećene pameti, nastradao u saobraćajnoj nesreći, objesio se, astma, poginuo u autu

1973.

134

29

Plućna bolest, kap, slabost, starost, bubrežna bolest, rak, kožna bolest – osip, saobraćajni udes, skleroza, leukemija, pao u rov, objesio se, 

1974.

117

26

Kap, gripa, neko ga udario u slabine, upala pluća, tumor, astma, čir, zaduha, utopio se, srčani udar, starost leukemija, staračka iznemoglost

1975.

108

34

Rak, stradao na cesti, kap, srčani udar, rak na materici, gripa, šlagiran par godina, 

1976.

92

27

Leukemija,  na porodu, zaduha,  starost, nesretni slučaj kod Graza u Austriji,udar autom,  nađena mrtva,  

1977.

102

41

Zaduha, srce, bubrezi, upala mozga, poginula na cesti, astma, ciroza jetre, infarkt, tumor, saobraćajni udes, utopio se, jetra, žuč, samoubojstva vješanjem, slabost srca, polukap, presađen bubreg otkazao, defektna se rodila, TBC, starost, operacija, izljev krvi u mozak

1978.

90

36

Pozlilo mu, bolest jetre, starost, upala pluća, izljev krvi u mozak, objesio se, pregazilo ga auto, tromboza, iskrvario, slabost, stradala u saobraćaju, rak,

1979.

92

41

Nesretan slučaj, staračka iznemoglost, pluća, bubrezi, šećer, starost, rak, udario ju auto, trovanje gljivama, žuć, utopio se, uzetost tijela, staračka iznemoglost,  

1980.

103

35

staračka iznemoglost,  poginuo u saobraćajnoj nesreći, bubrezi, žutica, slabost na srcu, tumor, jetra, saobraćajni udes, srce, dijete slabo rođeno, padavica, 

1981.

96

33

Polukap, starost, jetra, tjelesna iznemoglost, srce, vodena bolest, astma, rak, padavica, voda oko srca, meningitis, nađen mrtav, saobraćajni udes, otekao mu stomak, upala pluća, smrznuo se 

1982.

125

46

Starost, astma, srce, staračka iscrpljenost, pluća, utopio se u rijeci, nagla smrt, slabost, rak, astma, šećer, slabo rođeno

1983.

111

78

Starost, astma, objesila se, skleroza jetre, srčani udar, rak, šećer, nesretni slučaj, od operacije, iznemoglost staračka, ciroza jetre, suicid, saobraćajna nesreća u Austriji, gangrena

1984.

113

53

Jetra, srce, starost, rak, slabo rođena, utopilo se, nesretni slučaj, saobraćajna nesreća, staračka iznemoglost, leukemija, astma, mentalno defektan od rođenja, šećer, 

1985.

102

60

Starost, astma, ciroza jetre, rak, prometna nesreća, srčani udar, moždani udar, bila nenormalna od rođenja, astma, nesretna smrt, epilepsija, iscrpljenost, poginula od struje u banji, bubrezi, kap, 

1986.

89

35

Starost, rak pluća, upala pluća,  tjelesna povreda – pad, oštećenje pluća, reuma, poslije operacije gušterače, utopio se, tumor, tromboza, žuč, staračka iznemoglost, srčana bolest, bolest jetre, prometna nesreća, 

1987.

93

32

Karcinom, padavica, rak, starost, iznemoglost, žuč, šećer, leukemija, moždani udar, utopio se, srčani udar, prometne nesreće, davljenje u bazenu

1988.

101

33

Objesila se, ciroza jetre, rak, staračka slabost, objesio se, tromboza, plućni infrakt, upala mozga, naglo, utopio se, strujni udar, otekle joj noge, šećer, skleroza

1989.

107

46

Napio se, zaspao, nije se probudio – bilo je studeno, leukemija, srce, astma, rak, staračka iznemoglost, možani udar, tumor, ubijen nožem, upala slijepog crijeva, bolest jetre, čakijom ranjen, prirodna smrt, žuč, šećer.

1990.

100

48

Bolest srca, gangrena, starost, srce, rak, saobraćajni udes, upala pluća, gušterača, tumor, skleroza multiplex, samoubojstvo, vodena bolest, izliv krvi, kostobolja, od više bolesti, TBC 

1991.

93

52

Staračka iznemoglost, udario ga auto, tumor, srčana astma, srce i jetra, šećer, udar, rak, duševna i tjelesna iscrpljenost, nasilna smrt, ubojstvo, bubrezi, čir, poginuo u borbama, izljev krvi, od udara pod bukvom, saobraćajni udes

1992.

118

57

Srce, rak, starost, ubijena u štali, nesretni slučaj, starost, invalid, bubrezi, pluća, jetra, srčani udar, moždani udar, staračka skleroza, visok tlak, prometna nezgoda, poginuo režući drva, ubijen u kući, poginuo u borbi, šećer

1993.

58

96

Srčani udar, astma, paraplegija, starost, šećer, nesreća na radu u šumi, rak, srce, gangrena, udario ga auto, poginli kao vojnici,  ubojstva, ubijeni pred kućama, izgorili u kućama 

1994.

23

28

Ubijeni u svojim kućama, slabost, starost, leukemija, upala pluća, poginuli u ratu, od ranjavanja, živci, srčani udar, rak, kožna bolest, 

1995.

40

34

Starost, šlagiran, saobraćajna nesreća, moždani udar, srčani udar, meningitis, ciroza jetre, iscrpljenost, artritis, pogunili kao vojnici, šećer, ubio ga sin, 

1996.

69

37

Starost, srce, rak, kap, jetra, žuč, multipla skleroza, šećer, poginuo na traktoru, ubio se, objesio se, 

1997.

72

50

Moždana kap, rak pluća, srce, podrebrica, starost, astma, saobraćajna nesreća u Autriji, ranio se bombom, samoubojstvo, štitnjača, prostata, nađen mrtav, urođena srčana mana

1998.

57

42

Tumor, bubrezi, srce, starost, leukemija, moždani udar, pluća, jetra, rak, infarkt, retardiranost, samoubojstvo, prometna nesreća, utopio se

1999.

60

41

Starost, izljev krvi u mozak, angina pektoris, tumor, srce, bolest od kostiju, nagla smrt, bolest jetre, šećer, pad sa zida, bubrezi, šlagiranost, 

2000.

66

54

Starost, jetra, srce, bubrezi, upala pluća, tumor,  vodena bolest, psihički bolesnik, moždani udar, prometna nesreća u Kanadi, šlagiranost, šećer, opća slabost, iznenadna smrt

2001.

24

52

Srce, moždani, starost, objesio se, rak, bubrezi – dijaliza, jetra, gušterača

2002.

51

52

Rak, srčana astma, srčani udar, dijabetes

2003.

58

47

Starost, upala pluća, izljev krvi u mozak, rak,srce, bubrezi, moždani udar

2004.

57

38

Rak, moždani udar, starost, srce, zapetljaj crijeva, nađen mrtav u kući u Kiseljaku, nesretni slučaj – u šumi poginuo, katarakta, suicid

2005.

59

50

Astma, jetra, tumor, nenadana smrt, srce, starost, suicid, moždani udar, tromboza

2006.

45

45

Šlagiranost, urođena mana, moždani udar, rak, poginula u saobraćajnoj nesreći, bubrezi, srce, šećer, višestruke staračke bolesti, 

2007.

34

64

Infarkt, moždani udar, karcinom, samoubojstvo, starost

2008.

37

47

Moždani udar, pognuo u prometnoj nesreći, srce, tumor, auto se prevrnulo na njega, 

2009.

32

39

Srce, prirodna smrt, samoubojstvo, embolija pluća, karcinom, starost, moždani udar, iznenadna smrt

2010.

33

56

Srčani udar, moždani udar, bolest srca i pluća, srčani problemi, starost, rak, bubrezi

2011.

39

47

Pluća, moždani udar, starost, rak, multipleks skleroza, stradala u prometu, želudac, ciroza jetre

2012.

28

45

Starost, srce, prirodna smrt, pluća, karcinom, moždani udar, srčani udar, starost, posljedice ranjavanja u  ratu

2013.

26

50

Rak pluća, dijabetes, bolest bubrega, bolest mišića, starost, srčani udar, tumor, moždani udar, posljedica operacije kuka, stomak, reumatitis, tromboza, suicid, tuberkuloza, 

2014.

35

53

Moždani udar, starost, srčani udar, rak, astma, duševni bolesnik, leukemija, prometna nesreća

2015.

25

55

Bolest srca, moždani udar, jetra, starost, srčani udar, suicid, tumor, prometna nesreća, ciroza jetre, anoreksija

2016.

21

52

Tumor, starost, plućna bolest, nedonošče, prometna nezgoda, alkoholizam, moždani udar, srčani udar, dijabetes, voda u plućima, prirodna smrt, jetra

2017.

36

67

Starost, moždani udar, rak, starost, lupus, prirodna smrt, srce, izljev krvi, ciroza jetre,

Posebno smo obradili maticu umrlih i uzroke smrti, što će biti posebno važno za istraživače naše prošlosti.  (posao uradili Sandra Biletić, Natalija Šimunić i fra Janko Ljubos).                                                                                    

 

Kad sam zbrojio krštene ili rođene u zadnjih 130 godina dobio sam brojku od 15.805 osoba.

 

Kad sam u istom periodu zbrojio umrle, dobio sam brojku od 8.136 osoba.

 

Izlazi: da smo svi živući u Fojnici bilo bi nas 7.669 osoba, a ima nas, prema zadnjem blagoslovu obitelji i popisu do 3.000, znači da je iselilo 4.669 Fojničana katolika Hrvata.

 

Kao što vidite naše matice su veoma značajni dokumenti za našu prošlost. Posebno Matica umrlih iz koje iščitavamo koliko su ratovi bezdušni, koliko su nedužnih života odnijeli, kako je kuga poharala naše krajeve, vidimo popis od čega su Fojničani umirali, npr. šestomjesečno dijete je umrlo od gladi jer majka nije imala mlijeka, tako piše.

 

Također vidimo kako je u Fojnici u jednoj godini bilo i po 200 novorođenčadi, a u mnogim godinama i oko 150, a prošle godine rođeno je 36-ero.

 

Naravno da ćete Vi i drugi stručnjaci iz svega ovoga još puno toga iščitati.

 

Nastojat ću sačiniti popis Hrvata Fojničana koji žive izvan Fojnice i s njima, u ime Samostana, želim imati kontakt najčešće e-mailom ili na neki drugi način i tako ćemo znati jedni za druge, bit ćemo međusobno povezani i zajednički čuvati našu Fojnicu.

 

Sretan Vam Uskrs i svi vas iz Samostana pozdravljamo.

 

 

 

 

 

 

U Fojnici, ožujak 2018.  

Fra Janko Ljubos 

 

Info centar muzeja i samostanski podrum (konoba) otvoreni su svakim radnim danom od 10.00 do 16.00 sati. Najavljeni dolasci grupa mogući su, u dogovoru s voditeljem muzeja, i u drugim terminima.

Cijene ulaznica: za odrasle je 6 KM, za grupe 4 KM, učenike i studente je 3 KM. 

Knjige iz knjižnice mogu se podići svakim radnim danom od 12.00 do 16.00 sati.

 

 

Nema događanja
Prosinac 2023
P U S Č P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

MEĐUNARODNI DAN MUZEJA I EUROPSKA NOĆ MUZEJA, Fojnica, 18. 5. 2'016. - FTV

DUHOVI, 15. 5. 2016. - TV KISS

PRVA PRIČEST, 8. 5. 2016. - TV KISS

BIBLIOTEKA FOJNIČKOG SAMOSTANA OTVARA VRATA ČITAOCIMA, 12. 03. 2016., Federacija plus - FTV

FRAMA Fojnica: Neka pjeva svaki stvor (Framafest 2015.)

FRAMA Fojnica: 15. obljetnica (Mile Belojica)

IN MEMORIAM: pok. Fra Tomislav Trogrlić Šitum - TV KISS

JA SAM MUZEJ - 04. 08. 2015., Fra Nikica Vujica

USAID ULOŽIO PREKO 100.000 KM U SUSTAV GRIJANJA SAMOSTANA I MUZEJA U FOJNICI, 18. prosinac 2014.g. - TV KISS

OBNOVLJEN FRANJEVAČKI MUZEJ U FOJNICI, 27. svibanj 2014.g. - Al Jazeera Balkans

PREDSJEDNIK VLADE RH ZORAN MILANOVIĆ DANAS OTVORIO OBNOVLJENI SAMOSTANSKI MUZEJ U FOJNICI, 27. svibnja. 2015.g. - TV KISS

NAKON ČETRNAEST GODINA OBNOVLJEN FRANJEVAČKI MUZEJ U FOJNICI, 28. svibanj 2014.g. - RSE Balkan

OTVOREN MUZEJ FRANJEVAČKOG SAMOSTANA DUHA SVETOGA U FOJNICI, 27. svibanj 2014.g. - FTV

SVEČANO OTVOREN MUZEJ FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U FOJNICI, 27. svibanj 2014.g. - Kanal 6

LA VERNA: DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI, 8. ožujak 2014.g. - TV KISS

FSR i FRAMA FOJNICA, 11. prosinac 2013.g. - TV KISS

FRA AUGUSTIN MILETIĆ, biskup, AKADEMIJA, 9. svibanj 2013.g. - TV KISS

550-ta OBLJETNICA AHDNAME, 15. svibnja 2013.g. - TV VISOKO

550-ta OBLJETNICA AHDNAME, 15. svibanj 2013.g. - TV KISS 

FOJNIČKI FRATRI, 27. svibanj 2013.g. - Al Jazeera Balkans

BOSANSKI FRANJEVCI PONOSNI ČUVARI AHDNAME, 23. svibanj 2013.g. - Al Jazeera Balkans

PROSLAVA DUHOVA, 14. lipanj 2011.g. - TV KISS

FRA NENAD DUJIĆ, maestro, AKADEMIJA, 25. listopad 2011.g. - TV KISS

FOJNIČKI GRBOVNIK, 11. studeni 2011.g. - TV KISS

OTVORENA IZLOŽBA "SARAJEVSKI ATENTAT 1914.g. I PRVI SVJETSKI RAT U ARHIVU SAMOSTANA FOJNICA", 18. ožujak 2014.g. - TV KISS 

U FOJNIČKOM SAMOSTANU IZLOŽENA SKULPTURA "POSLJEDNJA VEČERA" AUTORA ZVONIMIRA MIHANOVIĆA, 11. travanj 2014.g. -TV KISS

JEDINSTVENA IZLOŽBA NAMIJENJENA SLIJEPIM I SLABOVIDNIM OSOBAMA, 31. siječanj 2015.g. - FTV

30. SIJEČNJA NOĆ MUZEJA OBILJEŽENA I U SAMOSTANU U FOJNICI, 2. veljača 2015.g. - TV KISS

FOJNICA: NAJAVA PRIJENOSA MISE NA HRT-u, 2. ožujka 2012.g. - TV KISS

PUČKE MISIJE U FOJNICI, 9. lipanj 2011.g. - TV KISS

ZUPA I SAMOSTAN FOJNICA, 2.4.2011., FTV

FOJNICA: FRANJEVAČKI SAMOSTAN BOSNIENHILFE, 2. travanj 2012.g. - TV KISS

ZLATNA MISA FRA TVRTKA GUJIĆA, 18. srpanj 2012.g. - TV KISS

FOJNICA: PRVI FRANJEVAČKI MARŠ U BiH, 28. srpanj 2011.g. - TV KISS

FOJNICA, SULEJMAN TIHIĆ: "FRANJEVAČKI SAMOSTAN U FOJNICI JE ZAJEDNIČKO DOBRO SVIH NARODA U BiH", 8. lipanj 2011.g. - SDA BiH

ŽIVE JASLICE U FOJNICI, 31. prosinac 2012.g. - TV KISS

SAMOSTANSKA CRKVA U FOJNICI: KOLAUDACIJA OBNOVLJENIH ORGULJA, 10. listopad 2012.g. - TV KISS